Prevođenje i lektura teksta

Usluge:

- engleski jezik
- nemački jezik
- francuski jezik
- kineski jezik
- arapski jezik
- španski jezik
- italijanski jezik
- poljski jezik

Stručna lektura teksta na srpskom jeziku.

Prevod televizijskog programa (filmovi, serije, dokumentarci) sa titlovima.

Grafički dizajn

Usluge:

 • dizajn logoa/logotipa
 • korporativni identitet, vizit karta, memorandum, koverta
 • dizajn kataloga, brošura, flajera, plakata
 • grafički dizajn jelovnika, ambalaža, omota, etiketa
 • pelom knjige, časopisa
 • izrada web stranice
Izdavaštvo

Usluge:

 • lektura i korektura teksta
 • obrada i prelom teksta
 • priprema za štampu
 • štampa
 • objavljivanje

© 2016 Svetionik plus d.o.o. · Agencija · designed by Nebojša Aleksić